Opnieuw instellen

Ondersteuning telefoon +31 118 799 801

Hvor meget kan I vinde
på at hjemmetræne med
borgere i hjemmeplejen?

DigiRehab Hjemmetræning er grundlæggende styrketræning, som foregår i borgerens eget hjem.
Træningen vedligeholder eller øger borgerens funktionsniveau, der påvirker evnen til klare sig selv i hverdagen.

Efterspørgslen på pleje falder markant, når borgeren bliver stærkere, fordi evnen til at klare sig selv i hverdagen forbedres, når borgeren bliver stærkere.

GENERATE PDF!